235/70R16 : PRIMEMARCH H/T 79

265,00 

Description

1. ოთხი ფართო სადრენაჟე არხი.
მაღალი სისწრაფის მქონე სპორტული ჯიპებისა და უგზოობის მანქანებისთვის უზრუნველყოფს სითხისა და ტალახის შესანიშნავ გამოდევნას და მართვას დაჭაობებულ ნიადაგზე, აგრეთვე – გაუმჯობესებულ მართვისუნარიანობას სველ ზედაპირზე.
2. მიმმართველი ღერძი პროტექტორის შუაგულში.
გვერდითი ღარები და რამდენიმე ლამელი უზრუნველყოფს ბლოკების სიხისტეს და დრენაჟის შესანიშნავ მახასიათებლებს, გარანტირებულია მაღალი მართვისუნარიანობა თოვლსა და წვიმაში.
3. განივ ვერტიკალურ ჭრილებზე დაფუძნებული მხარის უწყვეტი დახურული კონსტრუქცია.
ამცირებს საბურავის მხრის ზონის სიხისტეს და ეფექტურად ზღუდავს ცენტრისმიღმა ცვეთას. ზღუდავს ხმაურის გავრცელებას პროტექტორის ცენტრალური ნახატის გასწვრივ, ამცირებს მას და უზრუნველყოფს მართვის განსაკუთრებულ კომფორტს.
4. ფიქსირებული ექსცენტრული ღერძი მხარზე.
ახდენს საბურავის მხრის ზონის კონტურის სტაბილიზაციას, ამცირებს მხრის ზონის ექსცენტრულ ცვეთას და აუმჯობესებს მართვას მაღალი სისწრაფით მოძრაობისას.

Additional information

სიგანე

სიმაღლე

დისკის რადიუსი

სეზონი

ბრენდი